bron: platform 31

URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma daurbact-logo2-1424791013t door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame ontwikkeling van steden. Want steden spelen een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van onze samenleving. 

URBACT helpt steden nieuwe, pragmatische en duurzame oplossingen te vinden. Economisch, sociaal en ecologisch. Het programma bevordert de samenwerking tussen Europese steden en helpt ze samen oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken te ontwikkelen. Daarnaast stimuleert het programma de uitwisseling van praktijkervaringen en leerervaringen tussen Europese stedelijke professionals.

Na het succes van het URBACT I en URBACT II programma is URBACT III ontwikkeld. Het heeft een looptijd van 2014 tot 2020. Het programma is gericht op het promoten van duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling en draagt bij aan de Europa 2020 strategie.

Het URBACT III programma is gebouwd rondom 4 thema’s:

  1. Capaciteit om stedelijk beleid te ontwikkelen: Doel is om de capaciteit van steden te vergroten om duurzaam stedelijk beleid te beheren en uit te voeren op een geïntegreerde en participatieve wijze.
  2. Ontwerpen van beleid: Het verbeteren van duurzaam stedelijk beleid in steden.
  3. Implementatie van beleid: Het verbeteren van de implementatie van geïntegreerde en duurzame stedelijke strategieën en acties in steden.
  4. Opbouwen en delen van kennis: Verzekeren dat beleidsmakers, professionals, maatschappelijke organisaties en burgers op alle niveaus toegang hebben tot de juiste kennis en voorbeelden van duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling.