Bestedingen van lokale (semi) overheden worden grotendeels opgebracht door de inwoners en bedrijven van Almelo. Deze middelen moeten zoveel als mogelijk terugvloeien in de lokale en regionale economie.

Dat is een vanzelfsprekende gedachte en binnen veel Almelose en regionale organisaties zeker een onderwerp van aandacht. Echter, Europese- en nationale regelgeving sluiten uit dat lokale en regionale bedrijven een voorkeursbehandeling krijgen. De nieuwe  Europese aanbestedingsregels stimuleren innovatie, met name hoe het MKB meer bij bestedingen betrokken kan worden. In de praktijk bestaan er nog vele obstakels om innovaties toe te passen, waaronder innovatiepartnerschappen met lokale en regionale bedrijven.

Met elkaar staan we sterker om binnen deze invloedssferen met taken, opgaven en budgetten de lokale en regionale economie een dienst te bewijzen. Meer bestedingen lokken immers investeringen uit en scheppen werkgelegenheid. De centrale uitdaging in het project is wegen te vinden – binnen de regelgeving- om het lokale en regionale bedrijfsleven meer bij de stedelijke opgaven te betrekken, de werkwijze bij de diverse deelnemers breder te implementeren en te stimuleren dat de werkwijze door andere organisaties worden overgenomen.